NB! Maksmine kohapeal sularahas.

Autotõend kõik kategooriad 35 € vanuses kuni 65 a.; 25 € vanuses 65 a. ja vanem

Relvaloa tõend 45 €

Kindlustamata patsiendi arsti vastuvõtt 40 €

Perearsti koduvisiit kindlustatud patsiendile 5 €

Koduvisiit on alla 2-aastastele kindlustatutele ja arsti poolt tuvastatud rasedusega rasedatele tasuta.

Tasuliste teenuste täishinnakiri on registratuuris!

Vaktsineerimiste hindadest täpsustage registratuurist.

NB! Linna Tervisekeskuses algas gripivastane vaktsineerimine. Kasutuses on Influvac (hind 10 €) ja Vaxigriptetra (hind 15 €). Lisainfo on registratuurist ja leheküljel http://www.vaktsineeri.ee/gripi-info.html

Tervisetõend tööle: 1-Toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad. Bakterioloogiline külv roojast - salmonelloos; šigelloos; kampülobakterenteriit (üks kord kahe aasta jooksul) 45 €. Koos röntgeniga 55€

2-Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks Bakterioloogiline külv roojast - salmonelloos, kampülobakterenteriit; kopsude rö-uuring tuberkuloosile (üks kord kahe aasta jooksul) 45 €. Ilma röntgenita (Rö juba varem tehtud) 35€

3-Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad

4-Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad

5-Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad

6-Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad

Kopsude röntgen tuberkuloosile (üks kord kahe aasta jooksul) 25 €

Ilma röntgenita ( Rö juba varem tehtud) 15 €